CMAS Rescue Diver

CMAS Rescue Diver

Sukellusturvallisuus- eli Rescue Diver -kurssi antaa valmiudet riskienhallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. 

Kurssin tavoitteena on antaa

Perusvalmius ennakoida ja välttää yleisimmät sukeltamisen riskitekijät
Valmius omatoimiseen pelastautumiseen
Valmius sukellusparin avustamiseen ja pelastamiseen avovesiolosuhteissa, jotka vastaavat niitä, joissa koulutus on annettu
Sukellustapahtuman turvasukeltajan perustaidot


Kurssin sisältö

Sukellusturvallisuuskurssi on suunniteltu parantamaan perussukelluskoulutuksen käyneiden sukeltajien pelastautumisen taitoja sekä kykyä auttaa sukelluspariaan yleisissä ongelmatilanteissa. Kurssin teoriaosuus ja teoriakoe suoritetaan itseopiskeluna sukeltajaliiton e-oppiympäristössä.
 
Kurssisisältää viisi avovesiharjoitetta, joiden aiheina ovat
Pintapelastuksen apuvälineiden käyttö
Pelastautuminen perusvälineillä
Pelastaminen perusvälineillä
Pelastautuminen laitesukellusvarustuksessa
Pelastaminen laitesukellusvarustuksessa
Turvasukeltajana toimiminen
 

Kurssi on pääsyvaatimuksena laitesukelluksen syventävälle jatkokurssille.

Kurssin hinta

Sukellusturvallisuuskurssin hinta on 150 € sisältäen oppimateriaalin.
 

Kurssin pääsyvaatimukset

Sukeltajaliitton jäsenyys
Vähimmäis vaatimuksena on laitesukelluksen peruskurssi tasoinen kurssi esim. CMAS One Star Diver
Alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus
Voimassaoleva ensiapupätevyys (oltava ennen kortin myöntämistä)
Hapenantopätevyys