CMAS Two Star Diver

Laitesukelluksen jatkokurssilla opetellaan lisää laitesukeltamisen tietoja ja taitoja. Jatkokurssin jälkeen osaat huolehtia sukellusparistasi paremmin sekä tiedät miten tehdään turvallinen suoranoususukellus 20–30 m syvyyteen suomalaisissa olosuhteissa. Lisäksi kurssilla käydään läpi esimerkiksi sukellustekniikkaa (nosteenhallinta ja potkutekniikka), pelastamista ja pelastautumista, suunnistusta ja yösukeltamista.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS Two Star Diver -koulutusstandardin ja on tasoltaan peruskoulutuslinjan keskitason kurssi. Kurssin läpäisseet saavat CMAS P2-kortin.
 

Kurssin sisältö

Laitesukelluksen jatkokurssilla perehdytään sukellustekniikan ja -tiedon syventämiseen, sukelluksen suunnitteluun sekä sukellusturvallisuuteen. Laitesukelluksen jatkokurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet 15 - 30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen.
Kurssi koostuu teoriaosuudesta joka suoritetaan itseopiskeluna sukeltajaliiton e-oppiympäristössä. Kurssiin kuuluu yksi allasharjoituskerta sekä neljä avovesiharjoitusta. Kurssi tulee suorittaa 12 kk kuluessa sen alkamisesta. Kortituksen minimivaatimus on vähintään 20 kirjattua sukellusta kurssin päättyessä.

Sukellusharjoitukset

Sukeltamisen perustaitojen kertaus/kehittäminen
Uintitekniikan kehittäminen (potku,käännökset,peruutus tasapainon hallinta)
Suunnistus
Etsintä
Yösukellus
Syvä (max.30m)sukellus
Hylkysukellus
 

Kurssin hinta

Laitesukelluksen jatkokurssin hinta on 200 €.
 

Kurssin pääsyvaatimukset

Sukeltajaliitton jäsenyys
Voimassa oleva CMAS One Star Diver-  tai vastaavan tasoinen muun koulutusjärjestelmän kortti
Ikä vähintään 15 vuotta, alle 18-vuotiailta huoltajan kirjallinen suostumus
Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus