CMAS Tree Star Diver

 
Laitesukelluksen syventävällä jatkokurssi antaa laajan näkemyksen sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Kurssin käytyään oppilas ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on. Kurssin jälkeen sinulla on valmiudet tehdä syväsukelluksia 35-40 metrin syvyysalueella.Kurssin suoritettuasi voit toimia apukouluttajana seuran sukelluskursseilla. Kurssi antaa hyvän pohjan kouluttajakoulutukseen pyrittäessä.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi täyttää kansainvälisesti sekä CMAS Tree Star Diver -koulutusstandardin vaatimukset.
 

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu teoriaosuudesta ja teoriakokeesta joka suoritetaan itseopiskeluna  sukeltajaliiton e-oppiympäristössä. Käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä.

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin aihealueita ovat

Laitesukelluksen perustaidot
Sukellusvanhimman toiminta
Koulutus avustajana toimiminen
Pari- ja ryhmätyöskentely vedessä
Fysiikka
Fysiologia
Dekompressioteoria
Vapaavalintaiset aiheet (vähintään kaksi teemaa), joilla syvennetään osaamista oppilaiden valitsemien teemojen osalta.
Nitrox sukeltaminen
Kompressorin käyttö/täyttö rinkiin osallistuminen
Rannikko,tai saaristolaivurikurssin suorittaminen

Kurssin hinta

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin hinta on 200 €.
 

Kurssin pääsyvaatimukset

Sukeltajaliitton jäsenyys.
CMAS Two Star Diver tai vastaavan tasoinen muun koulutusjärjestelmän kortti.
Sukellusturvallisuuskurssi suoritettuna
Voimassa oleva ensiapupätevyys
Vähintään 60 sukellusta, joista
20 sukellusta 20-30 m syvyysalueella
3 yösukellusta
kokonaisuutena monipuolinen ja vaihteleva kokemus
18-vuoden ikä
Terveysselvityslomake tai lääkärintodistus